معرفی مهندسی برق

موضوع اصلی این گرایش تولید، انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی است. مهندسی سیستم های قدرت و ماشین های الکتریکی، دو شاخه کلاسیک این گرایش هشتند که در آن‌ها مسایلی نظیر بررسی، طراحی، بهره‏برداری، کنترل و حفاظت سیستم‏های قدرت و اجزای آن مورد مطالعه قرار گرفته اصول کاری و طراحی انواع ماشین های الکتریکی نیز آموزش داده می‌شود. بررسی قواعد و قوانین حاکم بر موتورها و ژنراتورها در زمره‏ی مطالبی است که یک مهندس قدرت برای کار در زمینه‏های فوق باید از آن اطلاع کافی داشته باشد. از دیگر وظایف یک مهندس قدرت، آشنایی با روش های توزیع و پخش جریان در یک کارخانه، ساختمان یا یک منطقه و یا یک شهر است. از آن چه گفته شد، عملی بودن و کاربردی بودن درس‏های مربوط به این گرایش معلوم می‌شود و می‌توان حدس زد که بازار کار وسیعی دارد.