چارت درسی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر

ترم یک
شماره درسنام درسواحدنوع درسپیشنیازهمنیاز
 206812 معادلات دیفرانسیل 2 پایه - -
206810  امار و احتمالات مهندسی 2 اصلی -  -
 206819 زبان ماشین و اسمبلی 1 اصلی  - -
206817  مهندسی نرم افزار 3 اصلی  -  -
 206817 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  2  اصلی -  -
 206833 ایجاد بانک اطلاعاتی  2 اختیاری - سیستم عامل 2
 206835 مدار منطقی 2  عملی - -
 1002 اندیشه اسلامی 2 2 نظری   - -
مجموع واحد 18

 

ترم دوم 
 شماره درسنام درس  واحدنوع درس  پیشنیازهمنیاز 
206811  ریاضی مهندسی  3 پایه معادلات دیفرانسل  -
206826  مهندسی اینترنت  3 تخصصی  -
206830  سیستم عامل شیکه  1 اختیاری سیستم عامل شبکه
206831  نصب و راه اندازی شبکه 2 اختیلری -
206834  طراحی سیستم های شی گرا 3 اختیاری برنامه سازی پیشرفته1 -  
206816  طراحی الگوریتم 2 اصلی
206820  آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 1 اصلی مهندسی نرم افزار 
1006  انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 عمومی -
1021  ورزش 1 2 عمومی
مجموع واحد 19

 

ترم سوم
 شماره درسنام درس  واحدنوع درس  پیشنیازهمنیاز 
206813  ریاضی گسسته 2 پایه - -
206822  معماری کامپیوتر 2 اصلی مدار منطقی -زبان ماشین و اسمبلی -
206818  برنامه سازی سیستم 3 اصلی زبان ماشین و اسمبلی -
206815  زبان تخصصی نرم افزار 3 اصلی - -
206823  هوش مصنوعی 3 تخصصی  طراحی الگوریتم -
206832  طراحی صفحات وب 3 اختیاری مهندسی اینترنت -
1005  متون اسلامی 2 عمومی -  
مجموع واحد 18

 

ترم چهارم
 شماره درسنام درس  واحدنوع درس  پیشنیازهمنیاز 
1003  تاریخ اسلام 2 عمومی -  -
206827   مباحث ویژه  3 تخصصی بعد از دو ترم  -
206828  پروژه نرم افزار   3 پروژه بعد از 50 واحد درسی  -
206829  کارآموزی 3 کارآموزی بعد از 50 واحد درسی -
206821  آزمایشگاه معماری کامپیوتر 1 اصلی معماری کامپیوتر  -
206825  گرافیک کامپیوتری 1 3 تخصصی  - -
206824  شبیه سازی کامپیوتری 3 تخصصی مهندسی نرم افزار -
مجموع واحد 18

دانشجویان با مدرک کاردانی غیرمرتبط می بایست 77 واحد بگذرانند.