کارشناس گروه کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر

jahromi

سرکار خانم یاسمن جنابعلی جهرمی

کارشناس گروه کامپیوتر

  • 07138422788 داخلی : 110
  • شنبه تا چهارشنبه
  • 8 الی 15:30
  • پنج شنبه
  • 8 الی 13